E tárgymutató az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozatában közzétett uniós jogforrások szakjogászok által szerkesztett, tematikus feldolgozása.


Tartalmazza az összes, a tagállamokra kötelező erejű rendeletek, irányelvek, határozatok és a közvetlenül nem kötelező, de a nemzeti jogalkotásra jelentős hatással bíró ajánlások, valamint vélemények által szabályozott jogterületek releváns keresőszavait, kifejezéseit, betűrendes sorrendben.


A több ezer címszavas „Európai Uniós Jogszabályok Tárgymutatója” adatbázis használatával – ily módon először – gyorsan és pontosan megtudható, hogy egy adott jogterületet vagy jogintézményt az uniós jog mely hatályos jogi aktusa, illetve annak mely cikke szabályozza.


A betűrendes jogszabálykereső közvetlen hozzáférést biztosít az Európai Unió hivatalos jogi adatbázisához (EUR-Lex).

Az Európai Unió Hivatalos Lapja