A keresés eredménye
 • UNIÓS SZERZŐDÉS

  AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

  https://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/index.htm
 • 2022/850 EU rendelet

  a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2018.12.01-tól
 • 2018/1727 EU rendelet

  az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2018.12.01-tól
 • 2017/207 EU rendelet

  a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közös monitoring és értékelési keretről

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2017.02.28-tól
 • 2016/794 EU rendelet

  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2016.06.15-tól
 • 2015/840 EU rendelet

  a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felelős hatóságok által végzett ellenőrzésekről

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2015.06.03-tól
 • 2015/378 EU rendelet

  Hozzáférés az európai uniós joghoz

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2014.05.21-tól
 • 2015/377 EU rendelet

  a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti éves egyenleg kifizetéshez szükséges dokumentumok mintáinak megállapításáról

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2015.03.08-tól
 • 1049/2014/EU rendelet

  a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések technikai jellemzőiről

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2014.10.10-tól
 • 1048/2014/EU rendelet

  a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra, valamint a kedvezményezettek tájékoztatására szolgáló intézkedések megállapításáról

  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Hatályos: 2014.10.08-tól
Hatályon kívüli jogszabályok:
 • 2011/82/EU irányelv

  a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2011&T3=82&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2014.05.06-ig
 • 2009/935/IB határozat

  az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=935&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2017.05.01-ig
 • 2009/934/IB határozat

  az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=934&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2017.05.01-ig
 • 2009/371/IB határozat

  az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=371&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2017.05.01-ig
 • 2008/977/IB határozat

  a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2008&T3=977&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2018.05.06-ig
 • 2006/960/IB határozat

  az információknak és bűnüldözési operatív információknak az Európai Unió tagállamai bűnüldöző hatóságai közötti cseréjének egyszerűsítéséről

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2006&T3=960&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2023.06.12-ig
 • 2002/187/IB határozat

  a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról

  https://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2002&T3=187&RechType=RECH_naturel&Submit=Keresés Hatályos: 2019.12.12-ig